Formannskapsmøte 06.12.22

Sendingen starter ca 09.30, etter møtet i administrasjonsutvalget

Join Webcast