Folkemøte om Solbu vannverk

Agenda for møtet: Presentasjon Avklaring Administrasjon presenterer planer på Solbu Administrasjon gjennomgår rapport Rapport fra besøk 15/9-2020 ved Solbu VBA Tilbakemeldinger – spørsmål Evt. Terje Nyberget er moderator for møtet.

Join Webcast