Møte i Formannskapet - 03.05.2022

Sak nr. Tittel 034/22 Dagsorden 010/22 Orientering om mottak av flyktninger fra Ukraina 035/22 Skole- og kulturkvartalet 036/22 Ny behandling - Søknad om opsjon for kommunale eiendommer, Havnegata og Fru Ingeborgsvei 037/22 Klage på vedtak i sak 21/915 - søknad om tilskudd til prosjektet "Vesterålen best på yrkesfag" 038/22 Visit Vesterålen AS - kjøp av tjenester 039/22 Søknad; Kjøp av areal fra GBnr. 65/522,tilleggsareal til Fjellveien 34

Join Webcast